Contact Us

Contact Us

 Address:#8 West Focheng Road, Jiangning District, Nanjing, China
Phone:025-5809916 68514916
Zip Code:211100
E-mail:syzb@hhu.edu.cn