School Leaders

 

Deans Secretary of CPC Committee Assistant Dean
 Zhou Haiwei (Associate Dean) Pu Xiaodong Yang Gaosheng
Li Qiongfang (Associate Dean) Shen Guojun(Deputy) Feng Jingchun
Wang Huimin (Associate Dean)   Huang Dechun
Tang Zhen( Associate Dean)